Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła OSW Rogóżno - podsumowanie

Aktualności | 2021-12-03 | Publikujący: Koło PZW OSW Rogóżno

 

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył prezes Koła Kol. Marek Harasim. Odbyło się w II terminie tj. o godz. 9:00. w Pubie 30tka w Łęcznej. Po uczczeniu minutą ciszy wszystkich kolegów, którzy odeszli na wieczne łowy przystąpiono do realizacji programu Walnego Zgromadzenia.

Przyjęto zaproponowany porządek obrad. Wybrano przewodniczącego jak i sekretarza walnego zebrania, którymi zostali odpowiednio Marek Harasim i Krzysztof Bordzoł.

Jednomyślnie przyjęto regulamin obrad, oraz przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Wybrano członków poszczególnych komisji, w tym: mandatowej- Chołota Piotr, Marian Grzywacz

uchwał i wniosków – Szymon Hunek, Maciejewski Wojciech, Daniel Przystupa

wyborczej- Grzywacz Marian, Puzio Janusz, Harasim Maciej

Realizując kolejny punkt porządku Kolega Piotr Ostrowski , członek Prezydium zarządu Okręgu w Lublinie wręczył odznaczenia związkowe. Złotą odznakę z wieńcami z rekomendacji Okręgowej komisji rewizyjnej otrzymał Jan sadowski oraz z rekomendacji Okręgowego kapitanatu sportowego Piotr Chołota. Złote odznaki PZW na wniosek Zarządu Koła otrzymali Marcin Drogomirecki i Janusz Puzio.

W tym momencie przystąpiono do przedstawiania sprawozdań z działalności Zarządu i organów Koła.

Sprawozdanie z działalności zarządu koła przedstawił jego prezes Marek Harasim.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Przedstawił sekretarz komisji, kolega Maciej Harasim.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił kolega Marian Kawalerski.

Następnie Prezes koła przedstawił plan pracy zarządu oraz preliminarz budżetowy na przyszły rok. W dyskusji nad sprawozdaniami żadnych uwag nie wniesiono. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz. Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie.

Piotr Chołota przewodniczący Komisji mandatowej, przedstawił Sprawozdanie Komisji, która stwierdziła ważność Walnego zgromadzenia i podjętych uchwał.

Przyjęto większością głosów, iż wszystkie głosowanie będą jawne. Walne Zgromadzenie przedyskutowało skład ilościowy Zarządu i organów koła i poprzez głosowanie ustaliło: Zarząd 12 z prezesem, Komisja Rewizyjna 5 osób i Sąd Koleżeński 5 osób.

Protokół Komisji Wyborczej z propozycjami kandydatów do zarządu przeczytał kolega Maciej Harasim. Na Prezesa zgłoszono kandydaturę Kol. Marka Harasima. Z sali padła kandydatura Wojciecha Maciejewskiego.

W wyniku wyborów stwierdzono, że nowym prezesem koła został Wojciech Maciejewski.

W wyniku głosowania wybrano skład Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zarząd koła, Komisję Rewizyjną Koła i Sąd Koleżeński koła zostały wybrane poprzez głosowanie blokiem. Skład Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w załączeniu.

Następnie przystąpiono do wyborów delegatów na XXXI okręgowy Zjazd Delegatów. Zgłoszono na te funkcje następujących kandydatów: marek Harasim, Jan Sadowski, Krzysztof Bordzoł, Piotr Chołota. Ustalono, że każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma do dyspozycji dwa głosy. W wyniku głosowania delegatami na XXXI OZD zostali: Marek Harasim oraz Krzysztof Bordzoł. Pierwszym zastępcą został Jan Sadowski a drugim Piotr Chołota.

Po wyborach Wojciech Maciejewski odczytał protokół Komisji Uchwał i Wniosków, które w wyniku głosowania zostały przyjęte.

Walne Zgromadzenie zakończył przewodniczący zebrania, dotychczasowy prezes koła Kol. Marek Harasim. Pogratulował wyboru swojemu następcy oraz nowym władzom i organom koła. Stwierdził, że zostawia koło w bardzo dobrej kondycji organizacyjnej i finansowej i ma nadzieję, że dobra passa koła będzie trwała nadal.

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czego oczekujesz na tej stronie internetowej
Wiadomości z życia PZW
Wiadomości z życia Koła
Informacji sportowych
Ciekawostek wędkarskich
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin